یک تخته سفید در اختیار دارید . در ابتدا برای زمینه تخته یک رنگ زیبا انتخاب کنید . بعد به مرحله بعد برید و برای تخته یک قاب بگذارید ،و بعد شروع به کشیدن نقاشی کنید . در پایان میتوانید از نقاشی خود پرینت بگیرید و یا در کامپیوتر خود ذخیره کنید .بعد ازلود بازی برای شروع بازی کلید palyرا بزنید.

بازی نقاشی آنلاین,بازی آنلاین نقاشی متحرک,بازی آنلاین نقاشی کشیدن

آکاایران:بازی نقاشی آنلاین

اختصاصی آکاایران

برس حرارتی
تبلیغات