بازی سودوکو استفاده از ماوس برای تکمیل این سودوکو ، و کسانی که در حداقل زمان. در بازی سودکو باید با ارقام 1 تا 9 یک مربع 9×9 را به صورتی پر کنید که در هیچ سطر، ستون و مربع 3×3 ای رقم تکراری وجود نداشته باشد. در بازی سکو یک قانون بیشتر وجود دارد: ترکیبی از ارقام که در سطرها و ستون های مربع های 3×3 به کار می رود باید ثابت باشند.برای شروع بازی کلید ok را بزنید.

بازی سودوکو آنلاین,بازی سودوکوی آنلاین,بازی سودوکو آنلاین

آکاایران:بازی سودوکو آنلاین

اختصاصی آکاایران

برس حرارتی
تبلیغات