بازی و سرگرمیبازی های فکریبازی آنلاین فکری طراحی پل

بازی آنلاین طراح پل، یک بازی آنلاین فکری و مرحله ای است. در این بازی شما باید پلی را طراحی کنید که قطار بتواند به سلامت از روی آن عبور کنید. معماهای دشوار این بازی در انتظار شماست.

دستو عمل: با کلید های چپ و راست صفحه کلید، سرعت قطار را کنترل کنید. با کلید space
 نیز وارد بخش طراحی پل می شوید.
 

بازی آنلاین فکری طراحی پل

تبلیغات