بازی و سرگرمیبازی های فکریبازی آنلاین موانع مضحک

توسط کلید مکان نمای بالا آدمک را حرکت و از موانع رد کنید و ببینید تا چند امتیاز میتوانید بدست آورید.به هر مانع برخورد کنید از امتیاز شما کم وهمچنین عمر شما کاهش میابد.

موانع مضحک,بازی موانع مضحک,بازی جدید موانع مضحک

آکاایران: بازی آنلاین موانع مضحک

اختصاصی آکاایران

برس حرارتی
تبلیغات