بازی و سرگرمیبازی آنلاین دریاییبازی حمله دزدان دریایی

دزدان دریایی حمله کرده اند . شما مسئول توپخانه هستید و باید جلوی حمله ی دزدان دریایی را بگیرید . به سمت قایق ها و کشتی های دزدان دریایی شلیک کنید و آنها را غرق کنید بعد ازلود بازی بر روی play newکلیک کنیدو بعد کلید palyرا بزنیدوبعد مرحله را انتخاب کنید.

بازی حمله دزدان دریایی,بازی انلاین حمله دزدان دریایی,بازی حمله ی دزدان دریایی

آکاایران:بازی حمله دزدان دریایی

اختصاصی آکاایران

برس حرارتی
تبلیغات